Email marketing

Prostredníctvom newslettrov dokážete odmeniť svojich zákazníkov, zistiť ich názor, alebo dosiahnuť opakovaný nákup.

Základom komunikácie prostredníctvom newslettrov je dobrá myšlienka a kvalitná databáza zákazníkov.

Dobrá myšlienka, ktorá „brnkne zákazníkovi na strunu“, v kombinácii s kvalitnou grafikou a dobrou databázou zákazníckych emailov dokáže veľa. Mojou prácou v tomto prípade bude:

  • kontrola Vašej databázy,
  • rozsegmentovanie na jednotlivé záujmové skupiny,
  • návrh vhodného sprostredkovateľa na odoslanie newslettra,
  • príprava samotného návrhu,
  • analýza úspešnosti kampane

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma