Ing. Katarína Bartová+421 907 198 669katka@poppies.skpoppies.skInstagram