Kto je Poppies

Volám sa Katarína Bartová.

Venujem sa online marketingu, pretože ho považujem za účinný prostriedok na dosiahnutie výsledkov. 

Poppies som založila v roku 2017 s víziou vytvorenia agentúry poskytujúcej nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov v online.  

V súčasnosti vo väčšine krajín podiel digitálnych médií prevýšil podiel televízie – zažívame digitálnu revolúciu. Návratnosť investovaných prostriedkov do onlinu neustále rastie, preto je dôležité tento trend podchytiť a vyťažiť z neho maximum.

Ak netušíte ako čítať a interpretovať dáta, ako stanoviť dlhodobé ciele, obráťte sa na Poppies. Správnym nastavením komunikácie a platených kampaní získate z investovaných prostriedkov maximum.

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma