PPC reklama

Jednou z foriem reklamy na internete je aj PPC reklama. PPC - Pay Per Click, čiže platba za klik je veľmi efektívnou formou reklamy, kde platíte len za kliknutie. Výhoda PPC reklamy je presné cielenie na zákazníka, rýchla odozva a možnosť detailnej analýzy správania zákazníkov. Nastavenie a spustenie reklamnej kampane je:

  • v porovnaní s inými typmi reklamy rýchle,
  • získate presné údaje o úspešnosti,
  • efektívne riadite výdavky na kampaň,
  • viete návštevníkov svojho webu oslovovať aj spätne a dosiahnuť opakovaný nákup.

Pomôžeme Vám s nastavením kampaní prostredníctvom Google Ads, Facebook a Instagram Ads, Linkedin Ads, Heureka.

Avšak, tak ako všade, ani tu samotná platená kampaň nie je zárukou úspechu. Úspešnosť kampane silne ovplyvňuje Váš produkt, kvalita webstránky, Vaše dodatočné služby, ako aj rozpočet na propagáciu. Preto ak už v úvode vidíme, že „tadiaľto cesta nevedie“, pomôžeme Vám s nájdením vhodnejšieho typu propagácie. 

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma