Správa sociálnych sietí

Komunikácia s existujúcimi, ako aj potencionálnymi zákazníkmi na sociálnych sieťach by mala mať pevné miesto vo Vašich marketingových aktivitách. Jednak si efektívne budujete povedomie a dobré meno u zákazníkov, a zároveň dokážete využiť ďalší z predajných kanálov. Nie každý business nutne potrebuje kamennú predajňu, prípadne drahý web.

Z hľadiska možností poskytuje najkomplexnejšie služby Facebook, vizuálnu formu komunikácie zas výborne pokrýva Instagram.

Spoločne si prejdeme, aký typ sociálnej siete je pre Váš business vhodný, nastavíme ciele a podľa nich prispôsobíme formu komunikácie.  

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma