Moje tajomstvá

Čo všetko si ujasniť pred "nahodením" newslettra

  • Katka Bartová
  • 2017-10-16 14:29:52

Stojí Vás čas, peniaze, a dobré meno. Tak sa mu povenujte a poriadne sa pripravte.

Koncept newslettra

Ujasnite si, čo chcete klientom odkomunikovať. Zohľadňuje odkaz v newslettri Váš plán na toto obdobie? Čo od zaslania newslettra očakávate? Čím klienta získaná informácia obohatí? Text a grafika musia ísť samozrejme ruka v ruke.

Text

Pokiaľ viete, čo klientovi chcete odkomunikovať, skúste sa zamyslieť, ako mu to povedať. Texty by mali byť zrozumiteľné, pútavé a rýchlo čitateľné. Nezabúdajte, že v online svete sa veľa obsahu nečíta, ale "prehliada".

Grafika

O celkovej grafike newslettra a kvalitných fotografiách produktov sa ani nemusím vyjadrovať. Žijeme v dobe obrázkov a videí, ľudia nečítajú, ale prehliadajú. Ak do vhodnej grafiky osadíte aktuálne produkty zodpovedajúce sezóne, typu zákazníka, a majú pridanú hodnotu pre zákazníka, máte spolovice vyhraté. Vyhnite sa posielaniu informácií o "ležiakoch" – klient Vám venoval svoju dôveru, tak ju nesklamte.

Funkčné linky

Nech to vyznie akokoľvek absurdne, ešte stále dostávam newslettre, ktoré nikam nevedú. Skontrolujte si funkčnosť vkladaných liniek a presmerujte klienta priamo na konkrétny produkt alebo službu.

Ako často a kedy odosielať newsletter

Platí tu jednoduché pravidlo – pokiaľ máte rýchlo sa meniacu ponuku, môžete si dovoliť posielať newslettre častejšie. Pozor však, aby ich obsah neskĺzol do bežného klišé, ktoré Vás zaradí medzi ostatných spamerov. Najvhodnejší čas Vám nepovie nikto, musíte si ho zistiť sami. Najvyššie percento otvorenia emailov som u svojich klientov mala v čase 10:00 – 12:00 doobedu, avšak najviac preklikov bolo v čase po 19:00 h. Veľa závisí od obsahu Vášho emailu, aj od zákazníkov, ktorím ho posielate.

Správna služba na odosielanie newslettrow - prečo ju používať, čo tým získate a koľko Vás to bude stáť. Špecializovaný provider Vám dokáže poskytnúť toľko benefitov, koľko Vám hrdlo ráči. Šablóny s nápadmi, prepojenie s analytickými nástrojmi, so sociálnymi sieťami, detailné štatistiky, automatizované a transakčné emaily, čistenie databázy emailov, atď, atď. Aktuálne medzi najznámejšie patria:

Výsledný náklad závisí od požadovanej funkcionality, množstva kontaktov v databáze a počtu odoslaných emailov.

Segmentujte a customizujte!

Kontaktujte správneho klienta so správnou ponukou. Iné newslettre sa posielajú B2B zákazníkom, iné B2C, iné zákazníkom ktorí už dokončili konverziu, a iné fanúšikom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na odber noviniek. Každý z uvedených zákazníkov má záujem o iné produkty, v iných množstvách, je v inej fáze nákupného cyklu. Cieľom segmentácie a customizácie je čo najefektívnejšie dokončiť zákazníkov nákupný cyklus

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma