Moje tajomstvá

Plánujete stať sa správcom sociálnych sietí? Začnite s Facebook Blueprint certificate

  • Lenka Víglaská Sieber
  • 2024-01-15 17:32:25

Ak milujte svet sociálnych sietí a plánujete sa mu venovať na profesionálnej úrovni, venujte pozornosť vzdelávaniu. Len tak zabezpečíte, že Vaša práca prekvapí vašich klientov a ich fanúšikov.  

Na to, aby ste dokázal pripraviť zaujímavý obsah, v správnom formáte a vyťažiť zo sociálnych sietí maximum, potrebujete získať vedomosti a zručnosti, ktoré sa bežne na univerzite nevyučujú.

Jedným zo základných kurzov, ktoré Vás pripravia na svet Facebooku, Instagramu, Threads, Messenger či WhatsApp je Facebook Blueprint.

 

Čo je Facebook Blueprint certificate?

Spoločnosť Meta zastrešuje rôzne platformy a nástroje, ktorými skúsení marketéri dokážu predávať produkty a služby.

Aby však pohyb príbehov, produktov, značiek a najmä peňazí na sociálnych sieťach mal ucelenú stratégiu a zároveň aby sociálne siete ostávali čo najbezpečnejším priestorom pre používateľov rôzneho veku a pôvodu, spoločnosť Meta zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj marketingových expertov. 

Meta Blueprint je akadémia, ktorá zastrešuje kurzy určené pre rôzne úrovne marketingových pracovníkov v závislosti od toho, aké zručnosti pre svoju prácu potrebujú. 

 

Prečo by ste si mali vyhradiť čas na vzdelávanie?

Ak Vám záleží na dôveryhodnosti a chcete klientom dodať excelentné výsledky, mali by ste byť schopní navrhovať marketingové stratégie ako celok, a teda rozoznávať účinnosť vašej reklamy v porovnaní s nákladmi.

Na tomto princípe sú založené všetky Meta Blueprint vzdelávacie tréningy.

 

 

Aké úrovne certifikátov ponúka Meta Blueprint a pre koho sú určené?


 

                              Úroveň

                              Certifikát

                 Pre koho je určený

                Čo sa naučíte

Beginner

100-101 META CERTIFIED DIGITAL MARKETING ASSOCIATE 

Nováčik vo svete marketingu, ktorý má prehľad o reklame, osvedčených postupoch a technológiách Meta 

Zriadenie obchodnej prítomnosti v technológiách Meta, zdokonalenie základov reklamy, vytváranie a správa reklám, podávanie správ o výkonnosti kampaní

Beginner

600-101 META CERTIFIED COMMUNITY MANAGER 

Skúsenosti s riadením online komunít a zručnosti s orientáciou v digitálnom svete

 

Definovať a vytvoriť komunitu, vytvoriť komunitné stratégie, lepšie zapojiť a moderovať komunitu, merať a analyzovať úspech komunity

Intermediate

400-101 META CERTIFIED MEDIA PLANNING PROFESSIONAL

  

Priame a praktické skúsenosti s plánovaním médií v technológiách Meta 

Analyzovať potreby inzerentov, vyhodnocovať poznatky, vytvárať mediálne odporúčania, skúmať výkonnosť kampaní

Intermediate

410-101 META CERTIFIED MEDIA BUYING PROFESSIONAL

  

Skúsenosti s vytváraním a správou reklám v technológiách Meta, znalosť možností zlepšenia výkonu kampaní a ich doručovania prostredníctvom aukcie reklám 

Vytváranie, správa, optimalizácia a vykazovanie kampaní

Intermediate

300-101 META CERTIFIED CREATIVE STRATEGY PROFESSIONAL

  

Skúsenosti s vývojom mobilných kreatívnych stratégií pre technológie Meta 

Interpretovať výskum a poznatky, vypracovávať kreatívne návrhy, vyhodnocovať a merať reklamnú tvorbu

Advanced and technical

 

200-101 META CERTIFIED MARKETING SCIENCE PROFESSIONAL

 

 

Najmenej tri roky skúseností s meracími stratégiami, vykonávaním výskumu a prácou so štatistikou

 

Posúdenie a zosúladenie obchodných meraní a prístupov, stanovenie hypotéz a premennej na testovanie, odporúčanie riešení merania, vykonanie analýzy, generovanie poznatkov a vydávanie odporúčaní založených na údajoch.

Zdroj: https://www.facebook.com/business/learn/certification


 

Ako sa pripraviť na Facebook Blueprint certificate?

 

Spoločnosť Meta ponúka Blueprint kurzy, ktoré absolvujete vo vlastnom čase a vo vlastnej rýchlosti. Výber certifikovaných Meta Blueprint kurzov nájdete tu: https://www.facebook.com/business/learn/certification

Jednotlivé kurzy sú rozdelené do lekcií. Každá lekcia má niekoľko častí, v ktorých sa postupne naučíte pracovať s funkciami, ktoré sú pre Vami vybratý certifikát dôležité. Prečitate si informácie, uvidíte ukážky reálne vyzerajúcich stránok alebo príklady kreatív podľa toho, o čom daná lekcia pojednáva. 

Každá jednotlivá časť kurzu je zakončená kontrolnými otázkami, čo Vám ukáže, ako ste porozumeli novým vedomostiam a zároveň, keďže po celý čas ste prihlásení pod svojim facebookovým účtom, Meta ukladá poznámku o absolvovaní danej časti. 

Nemusíte si teda sami pamätať, ktorú časť ste už prešli a ktorú nie - uvidíte ich označené v prehľade kurzovej aktivity. Dokončená celá časť sa označí odškrtnutým modrým políčkom, pri nedokončenej budete vidieť percentuálny pomer dokončených lekcií v danej časti. Po ukončení celej lekcie sa pri vašom profilovom obrázku v pravom hornom rohu obrazovky objaví upozornenie, že ste získali odznak za absolvovanie lekcie.

 

V priebehu kurzu alebo po absolvovaní celej časti si môžete, predtým, ako sa zaregistrujete na absolvovanie certifikačnej skúšky, vyskúšať niekoľko demo testov. Otázky v testoch sú veľmi podobné tým, ktoré uvidíte na reálnej skúške, no vždy iba v polovičnom počte. Je to výborný spôsob ako zistiť svoju percentuálnu úspešnosť, zoznámiť sa s tým, ako vyzerá skúška a zároveň budete schopní odhadnúť čas, ktorý potrebujete na vypracovanie testu. 

 

Svoje aktuálne znalosti pre základný kurz  Meta Certified Digital Marketing Associate Exam si môžete otestovať tu: https://www.facebookblueprint.com/student/page/220715

 

Doplnkové kurzy, ktoré sú rozdelené do kategórií podľa zručností, ktoré si potrebujete vylepšiť nájdete v katalógu kurzov tu: https://www.facebook.com/business/learn/directory

 

Počas detailnejšieho štúdia nájdete mnohé podporné stránky, z ktorých načerpápte veľa informácií. Ak ste typ, ktorý si viac pamätá hovorené slovo, niekoľko inšpiratívnych prednášok priamo od lektorov Meta Blueprint nájdete tu: On-Demand Sessions : Learn new skills to build your brand or business (facebookblueprint.com)

 

Samozrejme, pre úplných začiatočníkov odporúčame zoznámiť sa s platformami Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp, business manažérom a reklamným manažérom, pomocou ktorého viete firemné účty spravovať, aby ste pred skúškou mali prehľad o reálnych funkciách, ktoré pri svojej práci marketingového experta budete spravovať. 

 

Ako a kde prebieha registrácia? 

 

Skúška, na ktorú sa registrujete online (odklik na registráciu nájdete na stránke každého jednotlivého kurzu), môže prebiehať online, alebo i v niekoľkých certifikačných centrách Pearson VUE.

 

Cena skúšky pre získanie certifikátu sa odvíja od aktuálnej situácie, záleží tiež na jednotlivej krajine, z ktorej sa kandidát na skúšku prihlasuje, cena začína na sume 56$. 

 

Skúšku je možné absolvovať v niekoľkých jazykoch, niektoré certifikáty ponúkajú viac možností, ale všetky majú nasledujúci možný výber: angličtina, nemčina, španielčina, portugalština a japončina. Slovenčina v žiadnom výbere nefiguruje.

 

Pri registrácii si vyberiete termín, ktorý Vám najviac vyhovuje (praktický tip: online skúška sa dá v dostatočnom predstihu preložiť na iný termín. Ak to urobíte včas, neplatíte žiadne ďalšie poplatky). Potvrdenie o registrácii Vám príde do emailovej schránky s ďalšími informáciami. 

 

Pearson VUE testovacie centrum pre Meta Blueprint od vás bude vyžadovať stiahnutie si demo verzie certifikačnej skúške, ktoré slúži na otestovanie vášho zariadenia. Skúška si vyžaduje kvalitný prístup na internet. V prípade, že to vaše zariadenie nespĺňa, budete požiadaný zmeniť zariadenie, prípadne i miesto s lepším internetom.

V deň skúšky budete požiadaní o vypratanie miestnosti, na vašom stole bude môcť byť iba jeden počítač a jedna obrazovka, váš telefón budete môcť mať zapnutý, ale nesmie byť v dosahu. Počas trvania skúšky Vám bude slúžiť iba ako styčný bod pre kontakt s testovacím centrom. 

 

Pred skúškou je potrebné odoslať odfotený identifikačný preukaz vydaný štátnym orgánom vašej krajiny s fotografiou (napríklad OP) a fotografie miestnosti, v ktorej budete skúšku vykonávať.

Na skúšku je potrebné zabezpečiť si miestnosť, do ktorej nikto počas trvania skúšky (110 minút) nikto nebude vstupovať. 

 

Ako prebieha samotná skúška? Na čo si dávať pozor, na čo sa zamerať

 

Po úvodnej registrácii (odporúča sa prihlásiť sa k servru testovacieho centra cca 30 minút vopred), pri ktorej odovzdáte fotografie vašeho ID dokladu a miestnosti, spustíte test.

 

Počas skúšky na Vás bude dozerať člen komisie cez vašu webkameru. Je zakázané nahlas hovoriť. Po celý čas je v systéme možnosť spojiť sa s testovacím centrom cez chat a v prípade problémov, ktoré zistí centrum, Vás budú kontaktovať na váš telefón.

 

Test obsahuje 60 otázok, na vypracovanie ktorých máte 90 minút. Celý čas vidíte časovač, dokážete sa posúvať v teste šípkami na ďalšiu alebo predošlú stranu. Otázky, na ktoré nechcete odpovedať hneď si systém pamätá a pred odoslaním testu ponúkne tieto otázky na opätovné dopracovanie. Svoje odpovede môžete opravovať. Všetky otázky majú formu výberu zo štyroch možných odpovedí. Niektoré si vyžadujú viac než jednu odpoveď. Po vypracovaní odošlete test odkliknutím políčka odoslať.

 

Vaše skóre sa zobrazí hneď po odoslaní, preto budete vedieť, či ste skúšku absolvovali úspešne. Z 1000 možných bodov musíte pre úspešné absolvovanie získať aspoň 700.

 

Ako sa dostanete k certifikátu?

 

Do 24 hodín po absolvovaní skúšky Vám do emailovej schránky bude zaslaná adresa, na ktorej si budete môcť stiahnuť odznak, ktorý je zdieľateľný na Linked In a ďalšie iné platformy. Zároveň si budete môcť stiahnuť dokument o vašom skóre, ktoré môžete použiť pre potreby Vášho prípadného zamestnávateľa. 

 

Máte ďalšie konkrétne otázky ohľadom certifikácie Meta Blueprint?

 

Odpovede na často kladené otázky nájdete na stránke https://www.facebook.com/business/learn/certification/faqs/how-to-become-certified

 

Držíme Vám palce pri dosahovaní nových cieľov!


 
 

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma