Moje tajomstvá

Úplná automatizácia email marketingu

 • Katka Bartová
 • 2020-11-06 12:33:55

Ak komunikujete so svojimi zákazníkmi pomocou newslettrow, zbystrite pozornosť. Na trhu je nový hráč v oblasti automatizovaného zasielania predajných, personalizovaných emailov – Intelimail. Ako prvý na trhu dokáže fungovať úplne samostatne bez potreby ľudského faktoru.

 

PRE KOHO JE INTELIMAIL URČENÝ:

Intelimail je prioritne určený pre veľkých a stredných hráčov, ktorí robia mesačne obrat v desiatkách až stovkách tisíc eur.  Títo inzerenti majú zväčša výborne podchytené všetky predajné kanály – Google, soc.siete, aj email marketing. Každý mesiac agentúry alebo vlastné marketingové oddelenie podrobne sledujú výkonnosť jednotlivých kanálov, pričom zlepšenie o pár percent v reále predstavuje tisíce eur.

 

PREČO POUŽÍVAŤ AUTOMATIZÁCIU?

Prečo nenechať softwér pracovať za nás? Pre marketéra, alebo majiteľa eshopu je nemožné sledovať správanie konkrétnych zákazníkov a v danom čase prispôsobovať svoju komunikáciu voči zákazníkovi. Algoritmy Intelimail sú nastavené tak, aby dokázali sledovať správanie konkrétnych užívateľov v konkrétnom čase, toto správanie vyhodnotili a následne vykonali akciu vedúcu ku možnej konverzii.

 

PREČO POUŽÍVAŤ INTELIMAIL AK SI UŽ PLATÍM INÚ SLUŽBU?

Osobne veľmi často pracujem s Mailchimpom. Keďže táto služba a mnohé ďalšie umožňujú zasielanie automatických emailov, mojou prvou otázkou pri kontakte s Intelimail bolo – “Prečo by som ho mala používať ak už platím iný nástroj?”

 • Pretože InteliMail dokáže synchrónne fungovať aj s inými emailovými nástrojmi
 • Pretože nemám čas! Jednoducho nie je v mojej kapacite, ale ani v kapacite celého marketingového oddelenie sledovať správanie konkrétnych zákazníkov denne v danom čase a prispôsobovať tomu kampane.
 • Pretože len málo emailových systémov dokáže posielať remarketingové emaily s tými produktami, ktoré si klient reálne pozeral, prípadne aj s vhodnými alternatívami produktov vhodných k nákupu.
 • Pretože klient chce každý mesiac lepšie a lepšie výsledky.
 • Pretože ak pracujem ako agentúra za success fee, chcem aj vo vlastnom záujme dosiahnuť čím vyšší obrat.

 

PREČO NEPOUŽÍVAŤ LEN INTELIMAIL, ALE KOMBINÁCIU INÉHO SYSTÉMU A INTELIMAILU?

Ak hovorím A, musím spomenúť aj B. Intelimail je nástroj na automatizovaný výkonnostný email marketing. Po spustení už do neho nie je možné zasahovať, a neviem teda vytvárať kampane na mieru.  

 

AKÉ VSTUPY SA ODO MŇA OČAKÁVAJÚ?

Systém Intelimail potrebuje dáta. Prvým krokom je samozrejme nasadenie meracích a konverzných kódov, ideálne cez Tag Manager.

Ďalším vstupom je XML feed. Jedná sa o takmer identický feed, aký eshopy dodávajú pre cenové porovnávače, Google, Facebook, alebo Heureku.

Ďalšie požadované vstupy sú:

 • grafické podklady na najbližší polrok – šablóny emailu a pop-up okna pripravujú v InteliMail. Klient na začiatku schváli / spripomienkuje výsledný vzhľad.
 • texty, ktoré bude systém používať. Texty taktiež dokáže dodať aj InteliMail.
 • zákaznícke emaily :)
 • DNS záznamy k doméne

 

Prečo je toto všetko potrebné?

Intelimail funguje pri kontaktovaní zákazníka úplne samostatne. Systém v InteliMail sa jednorázovo naplní podkladmi, ktoré si následne podľa potreby spracováva a odosiela newslettra podľa správania zákazníka. Plánovací algoritmus dokáže určiť najlepší čas kontaktovania zákazníka, ako aj určiť najvodnejší typ emailu.

Intelimail dokáže zákazníkov kontaktovať 3 spôsobmi:

 

NEPERSONALIZOVANÝ EMAIL:

Jedná sa o automatický email, v ktorom sú zákazníkovi ponúkané novinky, zľavy a produkty o ktoré majú užívatelia najväčší záujem.

Výhodou Intelimailu je, že si celý newsletter zostaví sám, a odošle ho zákazníkovi v tom najlepšom čase. Grafické podklady, ako aj texty čerpá z podkladov, ktoré ste mu už raz dodali, a teda z Vašej strany nie je potrebný žiadny zásah. Šetríte čas, zvyšujete výkon kampaní a budujete loyalitu.

 

PERSONALIZOVANÝ EMAIL:

Ak zákazník neuskutoční nákup na základe email remarketingu, Intelimail pokračuje v pravidelnom oslovovaní zákazníka s ponukou šitou na mieru. Pozor, nejedná sa o remarketing, ale o pravidelnú personalizovanú ponuku.

V procese personalizácie sú zohľadnené:

 • Reálne záujmy klienta
 • Predošlé nákupy
 • Pohlavie
 • Produktový stav (novinky, aktuálne zľavy)
 • Analýza nákupného správania všetkých zákazníkov

V najbližšej dobe je plánované algoritmus upraviť tak, aby dokázal zohľadniť aj tieto podmienky:

 • Zmeny počasia
 • Personalizácia na základe bonity klienta
 • Retargeting s doplnkovou ponukou po nákupe
 • Reaktivácia spiacich zákazníkov

 

REMARKETINGOVÝ EMAIL:

Tu sa bavíme sa o sérii emailov viažúcich sa na aktivitu zákazníka na e-shope. Do týchto emailov sú priamo vkladané produkty, ktoré si zákazník na eshope prezeral, alebo iné vhodné alternatívne produkty, avšak nákup neuskutočnil. Ak zákazník počas spustenej série emailov nakúpi, ďalší remarketingový email nedostane.

To isté platí, ak zákazník nenakúpi ani po obdržaní celej série remarketingových emailov. Remarketingové emaily majú najvyššiu mieru úspešnosti pri získavaní nových objednávok.

Intelimail okrem automatizovaného zasielania emailov ponúka aj ďalšiu “fičúru” – personalizované POP-UP okno.

POP-UP OKNO

Po prepojení s eshopom a po nahratí produktového feedu dokáže na eshope zobrazovať POP-UP okno s personalizovanou ponukou produktov. V tomto prípade nie je POP-UP určený na zber kontaktov, avšak návštevníkovi pripomína produkty, ktoré si na eshope pozeral a nekúpil počas poslednej návštevy.

Veľkou výhodou POP-UPu je, že eshop nemusí disponovať emailovou adresou návštevníka, a aj tak dokáže návštevníkovi odkomunikovať svoju ponuku.

Eshopy ktoré začali toto personalizované POP-UP okno používať prišli k zaujímavému zisteniu – 79% objednávok po prekliku z POP-UP okna obsahuje minimálne jeden produkt, ktorý v ňom bol zobrazený.

Zo skúseností toto POP-UP okno dokáže zvýšiť mieru konverzie o približne 0,6%, čo pri obratoch veľkých firiem môže zaujímavá miera zlepšenia.

 

AKÉ VÝSLEDKY MOŽNO OČAKÁVAŤ?

Vďaka vysokému stupňu personalizácie, a automatizovaných procesov, je možné zvýšiť hodnotu objednávok až o 14%, a priemerný počet objednávok v niektorých prípadoch až o 20% . Ak si to celé prenásobíme bežným obratom väčšieho eshopu, získame naozaj zaujímavé čísla.

 

ZHRNUTIE

Intelimail je zaujímavý nástroj, ktorý aktívne pracuje s personalizáciou. Vďaka absolútnej automatizácii vyžaduje od prevádzkovateľa jednorázový vstup, ďalej už pracuje samostatne, bez Vášho zásahu.

Samozrejme, môžete namietať, že na toto všetko je možné využiť platené kampane na Google a sociálnych sieťach. Keď si však porovnáte náklady spojené s týmito kampaňami, v kombinácii s tlakom klienta na permanentné zvyšovanie výkonu eshopu a znižovanie nákladov, je Intelimail určite doplnok, o ktorom by ste mali pouvažovať.

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma