Moje tajomstvá

Voňavý domov – kompletný online marketing od nuly až k lídrovi na trhu

  • Katka Bartová
  • 2024-01-25 21:16:07

Na jeseň roku 2020 som bola oslovená novou potenciálnou klientkou, majiteľkou firmy Voňavý domov, ktorá hľadala podporu v oblasti online marketingu. Voňavý domov, v tom čase ešte malá a začínajúca spoločnosť, sa špecializovala na predaj unikátnych olejov do prania – produktu, ktorý bol na slovenskom trhu takmer neznámy.

Majiteľka už vtedy prevádzkovala malý obchod s ponukou olejov do prania, gélov a čistiacich prostriedkov a zároveň mala zriadenú webovú stránku na podporu predaja. Táto prípadová štúdia ukazuje, ako sme spoločne formovali a rozvíjali jej online marketingovú stratégiu, aby sme zvýšili povedomie o značke a rozšírili zákaznícku základňu.

 

V rámci návrhu celkovej marketingovej stratégie sme sa najprv zamerali na dôkladnú analýzu súčasnej situácie spoločnosti Voňavý domov. Zo základu limitovaných informácií - kvôli chýbajúcim sledovacím kódom na webe a odkazom od zákazníkov na sociálnych sieťach - sme identifikovali, že stav online marketingu bol minimálny. Predaj sa primárne odohrával cez sociálne siete a fyzickú predajňu, pričom web fungoval bez esenciálnych sledovacích nástrojov. Spoločnosť sa sústredila na vlastnú správu sociálnych sietí bez štruktúrovanej komunikačnej stratégie.

Napriek tomu majitelia vykázali obdivuhodnú iniciatívu vo vzťahu k produktu - neznámemu na trhu - prostredníctvom spolupráce s influencermi.

Čo sa týka propagácií, príspevky boli raz za čas boostnuté, avšak bez konkrétneho cieľa.

Taktiež je nutné podotknúť, že už v danej dobe mali perfektne zorganizované doručovanie produktov zákazníkom a následný servis.

Voňavý domov priniesol na Slovensko inovatívny produkt - oleje do prania, ktoré sú koncentrovanou alternatívou k aviváži, zabezpečujúc dlhotrvajúcu vôňu bielizne. Avšak, mnohí zákazníci neboli s produktom oboznámení, a preto sme čelili viacerým výzvam - od neznalosti produktu po obavy z možných fľakov na bielizni a vnímania produktu ako nadbytočnej investície.

 

Zo získaných informácií bol pre majiteľov pripravený nasledovný návrh:

•              Nasadiť na web všetky potrebné sledovacie kódy, aby sme dokázali identifikovať a spätne cieliť návštevníkov webu

•              Sociálne siete sme v tomto prípade zvolili ako hlavný kanál pre budovanie povedomia o produkte

•              V súvislosti s tým bolo potrebné nastaviť pravidelnú štrukturovanú komunikáciu s cieľom robiť osvetu u nových zákazníkov a budovať loyalitu u existujúcich klientov

•              S nadväznosťou na to bolo potrebné pripraviť kampane na sociálnych sieťach, ktoré by oslovovali zákazníkov vo všetkých fázach nákupného cyklu

•              Zároveň sme pripravili prvé Google kampane pre ľudí, ktorí už vďaka osvete na sociálnych sieťach presne vedeli, čo majú hľadať

•              Google Moja Firma – vzhľadom na existujúcu prevádzku bol sprevádzkovaný profil a o konto sme sa začali pravidelne starať

•              V súvislosti s rastúcim predajom a opakovanými nákupmi bola odporučená možnosť vyžiadania súhlasu od návštevníkov webu na vybudovanie databázy kontaktov pre rozbehnutie  budúcich kampaní prostredníctvom email marketingu.

•              Odporúčané rozpočty pre kampane na jednotlivých kanáloch boli vzhľadom na začínajúcu spoluprácu dohodnuté len symbolické, aby sme v prípade neúspechu nestratili vyššiu sumu

 

Po implementácii sledovacích kódov sme spustili kampane a začali sledovať zákaznícke správanie, čo nám umožnilo efektívne škálovanie kampaní a lepšie prerozdelenie rozpočtov na základe nákladov na získanie objednávky na jednotlivých kanáloch.

Sociálne siete:

Sociálne siete sa stali nosným kanálom pre budovanie povedomia o značke a edukácii o produkte. S tým samozrejme súviseli aj vyššie náklady na získanie objednávky v porovnaní s kampaňami na Google Ads, kde už edukovaní zákazníci presne vedeli čo hľadajú a chcú kúpiť.

Preto boli do propagácie značky čím ďalej, tým viac zapájané ďalšie aktivity ktoré nám pomohli zvýšiť dosah a získať nových zákazníkov. Vďaka spoluprácam s influencermi sme za výrazne nižšie náklady oslovovali nové publikum, ktoré sme následne remarketovali prostredníctvom platených kampaní.

V tomto prípade dominovala jedna z influenceriek, vďaka ktorej sme získali obrovské povedomie u nových potencionálnych klientov a výrazný jednorázový nárast objednávok. Získali sme však ešte niečo – padol nám web ☹

Web:

Po významnom náraste návštevnosti, ktorý náš pôvodný web nedokázal zvládnuť, sme sa rozhodli pre vývoj nového eshopu na mieru. Spolupracovali sme so spoločnosťou bart.sk, ktorá je expertom na individuálne riešenia eshopov. Po dôkladnom definovaní očakávaní bol za pár mesiacov úspešne spustený nový web. Tento bol nielen optimalizovaný pre marketing a predaj, ale aj vybavený kapacitou na zvládanie vysokých nárazových návštevností, znížením chybovosti pri objednávkach a flexibilitou na prispôsobenie sa aktuálnym marketingovým aktivitám.

Google Ads:

Začiatky našich kampaní v Google Ads boli mimoriadne úspešné, s nízkou konkurenciou a vysokými konverznými mierami. S rastúcim povedomím o značke však konkurencia tiež narástla, čo si vyžiadalo prispôsobenie a prepracovanie kampaní.

Textové kampane zacielené na základné kľúčové slová sme museli rozdeliť podľa jednotlivých tém, oddeliť brandové výrazy a prispôsobiť sa konkurencii, ktorá sa začala priživovať na našej značke.

Boli dopracované tzv. DSA kampane a nákupy sme spoľahlivo vykrývali vďaka Shopping kampaniam.

Aby sme zvýšili výkonnosť, aj tu sme časom museli rozčleniť feedy v shopping kampaniach.

Vzhľadom na špecifickosť publika sme vyskúšali viacero typov formátov a cielení reklám, aby sme mohli reklamy nastaviť čo najefektívnejšie. Tie, ktoré výrazne prevyšovali stanovené náklady na získanie objednávky sme po krátkej dobe vypínali, vďaka čomu sme získali cenné informácie, na čo klienti reflektujú a čo je zbytočné mrhanie peniazmi.

Google Moja Firma:

Google Moja Firma (GMF) je v online marketingu často podceňovaný, ale nesmierne účinný nástroj. Pre Voňavý domov sme preto odporučili vytvoriť a spravovať profil na GMF, čo prinieslo výrazné výhody. Profil sme aktualizovali o dôležité informácie, ako sú novinky, akcie a kontaktné údaje, a pravidelne sme ho využívali na zvyšovanie viditeľnosti firmy.

Tento nástroj pomáha smerovať zákazníkov priamo do predajne, zvyšuje dosah na lokálnej úrovni a umožňuje zákazníkom zdieľať svoje skúsenosti.

Využitie tohto nástroja ilustruje nedávna situácia – vzhľadom na plánované sťahovanie prevádzky do nových priestorov sme zmenili na profile adresu. V priebehu necelej hodiny sa na adresu novej, ešte nespustenej prevádzky dostavili 3 zákazníci, ktorých tam nasmerovala práve  Google navigácia. 

Email marketing:

V rámci email marketingu sme pre Voňavý domov iniciovali vytvorenie zákazníckej databázy a prispôsobili web pre lepší zber kontaktov. Emailové kampane sme spustili až po získaní dostatočného počtu kontaktov pre efektívnu komunikáciu. Prvé kampane ukázali výborné výsledky, hlavne vďaka segmentácii databázy a automatizovaným emailom. Správna frekvencia a relevantný obsah nám pomohli komunikovať s cieľovým publikom bez rušivých prvkov, pričom sme ich informovali o novinkách a ponukách s citom a účinnosťou.

PR aktivity:

Začlenenie PR aktivít do marketingovej stratégie Voňavého domova sme iniciovali až po stabilizácii značky a zabezpečení dostatočného rozpočtu. Cieľom bolo oslovovať nové cieľové skupiny, ktoré neboli dostupné prostredníctvom tradičných kampaní.

Tieto aktivity sme považovali za dlhodobú investíciu s postupným merateľným efektom. V rámci PR sme spolupracovali s rôznymi partnermi, čo pomohlo zvýšiť povedomie o značke. Prvé indikátory úspechu sme zaznamenali vo zvýšenom počte followerov na sociálnych sieťach a postupnom náraste predaja.

Záver:

Na záver tejto prípadovej štúdie je dôležité zdôrazniť, že úspech Voňavého domova je výsledkom tvrdej práce celého tímu a inovatívneho produktu. Zásadnými faktormi sú vysoká kvalita olejov do prania, skvelý zákaznícky servis a efektívna distribúcia. Pre mňa, ako marketéra, sú v tejto spolupráci kľúčové aspekty ako komunikácia, dôvera, angažovanosť a realistické očakávania. Vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať silnú značku a vytvoriť nový trend na slovenskom trhu.

Chcete získať viac zákazníkov?

Kontaktuje ma